Voor wie

De Kledingbank is er voor inwoners uit Ridderkerk met een inkomen lager of op bijstandsniveau (tot 110%)
Dat kan door inkomen uit werk zijn maar ook met een uitkering.
Zij met een WWB- uitkering kunnen (zonder  doorverwijzing) direct bij ons terecht mits zij in het bezit zijn van een recente uitkeringsspecificatie en geldig identiteitsbewijs.

Mensen met een andere soort uitkering, werkenden met een inkomen op bijstandsniveau  én de groep die in  financiële nood zit door omstandigheden zoals ontslag, echtscheiding en schuldenproblematiek  hebben een doorverwijzing nodig van één van de hieronder genoemde instanties.
Voor ieder geld dat er een geldig identiteitsbewijs  meegenomen moet worden!

Doorverwijzingsbrief downloaden.

Aanvraag babypakket downloaden.

Wijkteam

St.  Pameijer

St. Mee

Facet

Schuldhulpmaatje

Plangroep

Klantmanagers gemeentelijke sociale dienst Ridderkerk

St. Vluchtelingenwerk

Voedselbank (via aanwezige medewerker van gemeente Ridderkerk)